Program dla inżyniera budownictwa

Dedykowany program do konstrukcji, czy po prostu dobry program dla inżyniera budownictwa to zdecydowanie wszelkie rozwiązania CAD BIM. Porównując szybkość i możliwości tworząc model 3D konstrukcji ze środowiskiem CAD 2D to niestety, ale tradycyjna technika wypada znacznie gorzej. Nie wszyscy są jednak tego samego zdania. Głównym argumentem przeciwników BIM jest czas, jaki należy poświęcić na jego naukę.

Program dla inżyniera budownictwa oczywiście ma ułatwiać jego pracę, dlatego reakcja na konieczność nauki zupełnie nowych rozwiązań nie zawsze wiąże się z entuzjazmem potencjalnych użytkowników. Należy jednak już na samym początku uświadomić sobie, że czas poświęcony na początku zaprocentuje znacznym zwiększeniem tempa pracy w przyszłości.

Model 3D konstrukcji

Model 3D konstrukcji może być wykonany szybko i sprawnie, wystarczy do tego dedykowany program do konstrukcji. Takich narzędzi jest na rynku wiele i każdy może znaleźć coś dla siebie – biorąc pod uwagę zarówno możliwości, jak i cenę narzędzia. Przykładowo, program dla inżyniera budownictwa to Allplan. Składa się on z modułów, dzięki czemu stanowi kompleksowe narzędzie BIM.

Model 3D konstrukcji może zostać stworzony w module Allplan Engineering w sposób szybki i bardzo precyzyjny. Ten dedykowany program do konstrukcji umożliwia tworzenie wirtualnych budynków, ale także mostów oraz infrastruktury drogowej, a następnie ich skuteczną realizację na placu budowy. Jego wykorzystanie ogranicza do minimum potencjalne błędy i kolizje – dzięki wykryciu ich już na wczesnym etapie.

Dedykowany program do konstrukcji powinien dostarczać także szczegółową dokumentację 2D na poziomie wykonawczym. W przypadku Allplan rzuty, przekroje i widoki tworzone są na podstawie modelu 3D, dzięki czemu są na bieżąco aktualizowane. Precyzja w modelowaniu jest podstawą pracy, a jednocześnie jedną z zalet pracy w BIM.

Modelowanie BIM bardzo upraszcza pracę również dzięki możliwości dostępu do wszystkich informacji na temat inwestycji zainteresowanym stronom – zarówno inżynierom, konstruktorom, architektom, jak i inwestorom. Jest to ważne ułatwienie wpływające pozytywnie na całokształt pracy.