Ocena ryzyka zawodowego – konieczna czy zbędna?

Gdyby ocena ryzyka zawodowego była zbędna, to nie pisano by o tym, że jest to obowiązek pracodawcy. Poza tym w wielu przypadkach ocena taka pozwala udoskonalać funkcjonowanie firm cz zakładów pracy dlatego jest ona konieczna. Ocena ryzyka zawodowego określana jest raz na jakiś czas, więc nie trzeba jej dokonywa co rok czy jeszcze częściej. Takie działania są konieczne wtedy, kiedy dane stanowisko pracy jest wprowadzane lub kiedy dokonuje się w nim bardzo daleko idących zmian. Jeśli takie nie są czynione, to ocena ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy jest dokumentem obowiązującym i wystarczającym na długi czas.

Dokument taki opracowuje się we własnym zakresie, jeśli jest się pracodawcą. Można też zlecić to zadanie osobom, które zajmują się tym zawodowo. One na zlecenie mogą dokonać oceny każdego stanowiska pracy, jakie działa w danym zakładzie. Osoby takie zazwyczaj są specjalistami w zakresie BHP, dlatego zadania takie nie są dla nic żadnym problemem. W wielu przypadkach opracowują oni też instrukcje przeciwpożarowe, czy zajmują się ogólnie nadzorem BHP dla danych firm czy zakładów pracy. W ramach świadczonych sług zajmują się też ocena ryzyka zawodowego. Na jej potrzeby powołują specjalne komisje, których skład jest celowo dobrany. Do udziału w nich bardzo często zapraszane są osoby, które pracują na danym stanowisku pracy. Dzięki temu dokonywanie takiej oceny przychodzi łatwiej i szybciej. Bo od osób zatrudnionych na określonych stanowiskach można uzyskać wiele bardzo znaczących informacji. Ocena ryzyka zawodowego powstaje głównie w oparciu o informacje dotyczące ich obowiązków i zagrożeń, jakie z nimi się wiążą. Dlatego poznanie jednych, pozwala na sprawne określenie drugich. A te informacje są podstawą do stworzenia takiej oceny. Jeśli już zostaje ona stworzona, to pozwala na odjecie działa, które wszelkim zagrożeniom będą zapobiegać lub chociaż w minimalnym stopniu będą je ograniczać. Takie działania służą i pracodawcom i osobom, które są im podległe. Dlatego ocena ryzyka zawodowego jest konieczna.