Czym są odnawialne źródła energii?

Definicja

Zgodnie z obowiązującą ustawą o Prawie Energetycznym, odnawialne źródła energii, a więc OZE to takie, które w samym procesie przetwarzania bazują bezpośrednio na naturalnej energii. Do źródeł naturalnych energii przede wszystkim zalicza się promieniowanie słoneczne, energię wiatru, energię geotermalną, prądów, fal oraz pływów morskich.

Odnawialna czy też inaczej mówiąc “zielona energia” jest obecnie jednym z tematów najgorętszych do dyskusji. Co więcej jest to przedmiot licznych sporów. Jej jakże wielki potencjał oraz także możliwości stały się swojego rodzaju podstawią do tworzenia potężnych politycznych projektów. Momentami nawet możemy mówić o utopii. Wszak świat się mierzy dzisiaj z zagrożeniem ocieplania globalnego klimatu, wyczerpywania się zasobów energetycznych tradycyjnych czy też niebezpiecznie wzrastającego zużycia energii w rozwijających się krajach. Zresztą tak naprawdę, OZE jest nie tylko korzyścią dla środowiska, ale przede wszystkim dla naszego portfela

Nieco więcej informacji

Musimy wiedzieć, że odnawialne źródła energii to także podwójna korzyść. Okazuje się, że już przeszło 230 tysięcy gospodarstw podjęło decyzję o zainwestowaniu w mikro instalacje źródeł odnawialnych energii. Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić na samych rachunkach za prąd, które nie należą do niskich, ale możemy także stworzyć możliwość pozyskiwania źródła dodatkowego dochodu. Producent energii bowiem może odsprzedać energię przez siebie wytworzoną jakże bogatym energetycznym koncernom. Odnawialne źródła energii to jest przede wszystkim szansa dla wszystkich właścicieli rolnych gospodarstwa.

Rolnicy tak naprawdę będą mogli wyprodukować im potrzebną energię. W kolejnej perspektywie zostanie im stworzona możliwość oszczędności, a do tego także utylizacji odpadów dzięki wykorzystywaniu tak zwanej biogazowni. Jest to tak naprawdę kierunek, w którym będzie się mogło rozwijać rolnictwo. Wiejskie obszary predestynowane są do tego, aby tam zakładać takie właśnie mikro instalacje.

Polskie państwo pozostaje jednak wciąż daleko za Niemcami, którzy mogą się już poszczycić ponad trzema milionami gospodarstw, które zdolne są już wygenerować bardzo duże zyski. Nie da się jednak ukryć, że to dla Polaków jest spora motywacja do zintensyfikowania działań jeśli chodzi o kierunek dorównania sąsiadom zachodnim. Mamy nad czym pracować. Na pewno nam się uda. Co jak co, ale warto działać w tymże kierunku. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Musimy zacząć się rozwijać na tę propozycję.

Źródło informacji: https://flexipowergroup.pl/